El Chaparral

Urbanització del municipi de Torrevella, Baix Segura.