el Dos de Maig

Motí popular madrileny (1808) que fou la guspira que encengué la guerra contra Napoleó.

La llibertat de Godoy, l’anada d’alguns membres de la família reial a França i el mal comportament de les tropes imperials d’ocupació indignaven el poble de Madrid. Entre els elements militars de la guarnició espanyola, animats pels capitans Luis Daoíz i Pedro Velarde, hom conspirava contra els invasors. Mentrestant circularen ordres secretes perquè el dia 2 de maig sortissin de Madrid la reina d’Etrúria, l’infant Antoni (president de la Real Junta de Gobierno) i l’infant Francesc de Paula. De bon matí d’aquella diada, escamots d’homes armats s’aplegaven davant el palau. En veure que s’enduien les últimes persones de la família reial que restaven a Madrid, la gent congregada intentà d’abalançar-se damunt els carruatges, però fou repel·lida per les forces de Murat. Ràpidament els madrilenys organitzaren la resistència: hom lluità amb armes improvisades a tots els barris de la ciutat. El capità general espanyol, Negrete, havia manat d’aquarterar la tropa; però no pogué evitar que Daoíz i Velarde s’imposessin a llurs superiors i organitzessin la defensa del parc d’artilleria de Monteleón, juntament amb el tinent d’infanteria Jacinto Ruiz i el capità Andreu Rovira, amb un grup de catalans. Això no obstant, els francesos s’empararen del parc. A la Casa de Correos s’instal·là una comissió militar que, sense informació de cap mena, condemnà a mort tots els presoners, que foren afusellats a la muntanya del Príncipe Pío i en altres indrets de Madrid. L’endemà, Murat publicava una proclama avisant que hom procediria militarment contra tothom qui portés armes.