el Faium

Al-Fayyūm (ar)

Depressió d’Egipte, a 45 m per sota del nivell del mar, situada al NW del Caire.

Oberta a la vall del Nil, l’aigua d’aquest riu, mitjançant el Baḥr Yūsuf, ha format el llac Birkat Qārūn (antic llac Moeris), en progressiva disminució a causa de la canalització del riu. Constitueix un dels oasis més importants del país gràcies als nombrosos canals, que hi permeten el conreu d’arbres fruiters, cereals, arròs i cotó.