El Guardia Nacional

Diari fundat a Barcelona el 15 d’octubre de 1835.

Progressista, defensà el restabliment de la constitució del 1812. Redactat en castellà, incloïa algunes poesies en català. Publicà remarcables crítiques musicals de Pau Piferrer. Arran dels fets del batalló de la Brusa (1836), el seu director, Francesc Xaudaró, fou deportat a les Canàries per Espoz y Mina. El diari evolucionà en sentit moderat i el 1840 fou atacada la seva impremta. Suspès governativament diversos cops, canvià el seu nom per “El Nacional”. Desaparegué el 28 d’octubre de 1841.