El Limón de Talleaché

Localitat de l’estat de Sinaloa (Mèxic).