el Maduixer

Urbanització del municipi de Barcelona, del tipus ciutat jardí, situada al camí antic de Collserola, sota la carretera de les Aigües, entre l’avinguda del Doctor Andreu i la carretera de l’Arrabassada.

Fou promogut el 1955 pel FAD per als seus associats.