el Mascar

Nucli del municipi de Tortosa (Baix Ebre).