El Matí

Portada del primer número d'El Matí

© Fototeca.cat

Diari catòlic independent en català, editat a Barcelona des del 24 de maig de 1929 al 19 de juliol de 1936, promogut i dirigit per Josep M. Capdevila i Josep M. Junoy.

Juntament amb Francesc de Paula Vallet, Antoni Maria de Barcelona, Miquel d’Esplugues, Joan B. Solervicens i altres, aconseguiren un moviment de solidaritat econòmica que permeté la creació d’impremta pròpia. Posteriorment en foren també directors Jaume Ruiz i Manent i Fèlix Millet i Maristany, amb el suport de Josep M. Ruiz i Hebrard. Molt influït pel partit Unió Democràtica de Catalunya i per la Federació de Joves Cristians, en foren redactors i col·laboradors destacats Joaquim Civera, Maurici Serrahima, Magí Valls, Lluís Jordà, Josep M. Ràfols, Josep M. Salvà, Narcís de Carreras, A.Navarro, Pere Vinyoles, Joaquim Ruyra, Jeroni Moragues i Leandre Amigó, entre molts d’altres. Es distingí per la seva ponderació informativa i per la bona presentació tipogràfica. Requisat pel juliol del 1936, els tallers foren utilitzats per a l’edició del diari Treball; acabada la Guerra Civil, no en fou autoritzada la reaparició.