el Miquelet

Micalet

Vista de València amb la catedral i el Miquelet, en primer terme, i Santa Caterina, al fons

© Fototeca.cat

Nom popular del campanar de la catedral de València, torre octagonal de 50,85 m d’alçària, equivalents al perímetre de la base.

Fou construït entre el 1381 i el 1418. En dirigiren les obres Andreu Julià, que el projectà, i Josep Franc. Pere Balaguer feu (1414) la decoració del cos més alt i Martí Llobet projectà un coronament, que restà inacabat. S’inspira, sembla, en el campanar de la seu de Lleida. L’espadanya és del segle XVII. Serví sovint de punt de guaita. Ha esdevingut el monument simbòlic de la ciutat de València.