El Mirall

Revista en català publicada per l’Obra Cultural Balear i apareguda a Palma pel gener del 1987.

Manté un contingut similar a la revista Lluc, de la qual és continuació i superació.