el Mogent

Curs fluvial de la comarca del Vallès Oriental.