el Mosoll

Curs fluvial de la comarca del Solsonès.