el Paganell

Sant Pere del Paganell

Antic priorat benedictí (Sant Pere del Paganell) del municipi d’Anglesola, prop de l’antic camí ral a Lleida (resta només el nom de la partida de Sant Pere).

L’antic terme de Paganell (nom derivat del llatípagus) és esmentat des del 1175 com a possessió dels Anglesola. L’església de Sant Pere de Paganell donà nom a la partida actual, al S del terme, i era possessió, almenys des del segle XIII, del monestir de Santa Cecília de Montserrat, que hi establí el priorat benedictí de Sant Pere de Paganell (els priors són coneguts des del 1347); després de la guerra contra Joan II, l’abat envià un visitador per reorganitzar el priorat, ja decadent, i refer el culte. Decadent el 1472, era en plena ruïna a mitjan s XVI. Al llarg del segle XVII desaparegué el poblat i l’església s’arruïnà completament.