El País Valencià

Setmanari d’Esquerra Valencianista editat a València.

Iniciat el 18 de maig de 1935 publicà 17 números; després d’una breu interrupció reaparegué el 28 de març de 1936 i en publicà 4 més. N'era director Josep Castanyer i Fons i hi col·laboraven Miquel Duran, Vicent Garcés, Maximilià Thous i Llorenç, Enric Valor, Angelí Castanyer i Fons, Josep Mascarell i d’altres. Representà la continuïtat de la línia d'Avant de servei al republicanisme valencianista, al marge dels partits, però favorable a la política del Front Popular.