El Pare Mulet

Setmanari aparegut a València (6 gener — 3 març 1877), fundat i dirigit per Carmel Navarro i Llombart.

Publicà 9 números de 8 pàgines (amb numeració seguida) i fou suspès per haver publicat en full a part una caricatura contra Alfons XII. Fou substituït pel setmanari El Bou Solt, que en seguia la numeració i tenia el mateix caràcter humorístic i satíric. Els imprimia Josep Maria Blesa.