El pelegrí apassionat

Cicle novel·lístic de Joan Puig i Ferreter en dotze volums, publicats entre el 1952 i el 1977 a Perpinyà, excepte el darrer que ho fou a Barcelona.

L’obra

Estructurada en tres parts, la primera, titulada “L’aventura” comprèn els títols següents: Janet vol ser un heroi (1952), Homes i camins (1952), Janet imita el seu autor (1954) i Vells i nous camins de França (1956). La segona, “Els drames”, és formada per Els emotius (1956), Demà... Perpinyà (1957), Les profanacions (1958), Els amants enemics (1959) i La traïció de Llavaneres (1961) i la darrera, “Els desgreuges” per El penitent (1962), Pel camí dels desgreuges (1963) i L’ascensió (1977). El pelegrí apassionat és el cicle narratiu més extens de tota la literatura catalana i respon a la voluntat del seu autor de construir una saga de màxima ambició literària, en què ficció i realitat s’entrellacin en una novel·la que té molts elements escrits en clau i que fan referència a fets esdevinguts a l’exili francès i a París, posteriorment a la fi de la Guerra Civil. Sota l’influx de Dostojevskij i de Proust, el cicle vol ésser un ambiciós retaule de la Catalunya literària i política dels primers quaranta anys del segle XX prenent com a base la defensa contra les acusacions de les quals fou objecte el mateix autor amb relació al repartiment, després de la desfeta, de diners públics entre exconsellers i alts càrrecs de la Generalitat en què ell mateix intervingué. Acusat d’apropiació indeguda, Puig escriu el seu cicle narratiu per rescabalar el seu nom, explicar els fets i denunciar l’instigador que l’acusà. El personatge del cicle, alter ego del mateix autor, és Janet Masdéu, que ja ho havia estat d’El cercle màgic (1929), de manera que s’estableix una continuïtat en la història i evolució del personatge i una intertextualitat i interrelació entre l’obra anterior i l’actual amb la recerca, per part del personatge, d’un gran destí personal, tal com el mateix autor volia per a ell. Tot i que Puig i Ferrater morí el 1956 i, en vida, només veié cinc títols publicats, la seva obra tingué un gran ressò polèmic i d’escàndol social i polític entre els personatges i protagonistes reals dels fets que l’autor explica. Des d’un punt de vista literari, malgrat l’ambició i la força narrativa, el cicle és desigual i sovint reiteratiu. La lectura del dietari Ressònàncies (1975), del mateix autor, dona algunes claus d’informació literària per a interpretar millor la intencionalitat d’aquest cicle narratiu de característiques especials.

Bibliografia

Graells, Guillem-Jordi (1977): “Epíleg informatiu a les novel·les d’El pelegrí apassionat”, dins Puig i Ferreter, Joan: El pelegrí apassionat. Vol. XII, L’ascensió. Barcelona, Proa.