el Polit

Caseria del municipi de Cabanes de l’Arc (Plana Alta), situat 10 km a l’E del nucli urbà.