el Primer de Maig

El quart estat (1901), obra del pintor italià Giuseppe Pellizza da Volpedo

Festa internacional del treball.

Fou instituïda, pel moviment obrer, com una jornada de lluita del proletariat internacional en la darrera sessió del Congrés Internacional Socialista, celebrat a la sala Pétrelle de París del 14 al 20 de juliol de 1889. La data fou escollida en commemoració de la vaga general convocada a Chicago i altres ciutats nord-americanes per al dia 1 de maig de 1886 per reivindicar la jornada de vuit hores, que fou secundada per prop de 200.000 persones. Les manifestacions dels dies següents esdevingueren violentes: el dia 3, amb enfrontaments dels manifestants amb la policia, i el dia 4, amb una explosió a la Haymarket Square de Chicago que provocà diverses víctimes mortals. Com a resultat de la repressió subsegüent vuit manifestants foren condemnats a mort, condemna que s’aplicà a quatre d’ells, i el seu funeral (11 de novembre) esdevingué un acte d’afirmació del moviment obrer nord-americà de repercussió internacional.

El Primer de maig tenia per finalitat aplegar en una jornada de lluita internacional la quotidiana i local de la classe obrera enfront del capital, que, en el moment d’instituir-se, nasqué sota la reivindicació immediata dels tres vuits (vuit hores de treball, vuit d’educació i vuit de descans), però tenint com a horitzó la transformació de la societat capitalista en socialista. La legalització i institucionalització d’aquesta diada pels diferents estats, al llarg del segle XX, juntament amb la generalització de l’estat del benestar a gran part d’Occident, han convertit habitualment el sentit reivindicatiu originari en marginal, transformant una jornada de lluita reivindicativa del proletariat en una festa del treball. 

Als Països Catalans, en 1881-83 les reivindicacions de la jornada de 8 hores foren ja presents a través de la Federació Regional Espanyola de l’AIT. Les primeres repercussions dels fets de Chicago del 1886 es produïren a Barcelona i a Sant Martí de Provençals el mateix any; els medis anarquistes obriren una intensa campanya que desembocà en la creació d’una comissió interina de les 8 hores, embrió de la Federació de Resistència al Capital creada el 1888. A partir de la instauració de la diada internacional a París el 1889, sorgí una clara diferenciació entre els plantejaments socialistes i anarquistes. L’u de maig de 1890 els primers impulsaren al Principat i País Valencià la celebració de manifestacions o mítings pacífics que lliuraven peticions obreres a les autoritats. Els anarquistes, per llur banda, retrobaren la vella estratègia de la vaga general i aconseguiren que a gran part del Principat es decidís la vaga indefinida fins a l’efectiva consecució de la jornada de 8 hores (a Barcelona i comarques dels voltants la vaga fou efectiva fins els dies 12-14; també hi hagué vaga de diversos dies a València, Castelló i Alcoi). En definitiva, si la consecució de la jornada de 8 hores en determinats rams fou efímera, en canvi, hi hagué un rellançament de l’organització obrera i s’inaugurà una acusada sensibilització entorn de la qüestió social.