el Puit de Montpolt

Edifici del municipi de Lladurs (Solsonès).