el Pujol

Llogaret del municipi de Benimuslem (Ribera Alta) prop del límit amb el d’Alzira, a la plana regada de la dreta del Xúquer per les séquies de Mulata i del Poble.

Era lloc de moriscs (22 focs el 1609), repoblat el 1611. Esdevingué aviat parròquia (Sant Josep), separada de la de Benimuslem, fins que el 1857 perdé de nou la independència. La senyoria pertanyia al baró de Santa Bàrbara.