el Ràfol

Despoblat del municipi de Castelló de la Ribera (Ribera Alta), a l’W del terme, al límit amb el de Beneixida.

Lloc de moriscs, tenia 61 focs el 1602.