el Raval de Sogorb

Antiga moreria de la ciutat de Sogorb (Alt Palància), que tenia 350 focs el 1609, l’any de l’expulsió dels moriscs.

Era el centre d’una fillola.