el Soler

Le Soler (fr)

Edifici de l’ajuntament del Soler

© Fototeca.cat

Municipi del Rosselló, al Riberal, estès, en gran part, a la dreta de la Tet, davant el de Vilanova de la Ribera, encara que comprèn també un petit sector de la plana al·luvial de l’esquerra del riu.

La Bassa, afluent, per la dreta, de la Tet, constitueix el límit meridional del terme, el qual és drenat, a més, per la riera del Soler. La superfície conreada ocupa una extensió de 735 ha; 216 ha de vinya (63 de les quals destinades a vins de qualitat superior), 249 ha d’hortalisses (114 d’escarola, 42 d’enciam, 36 de tomàquet, 20 de fruits primerencs, 12 de julivert, 8 de carxofa i una respectivament d’api, coliflor i pastanaga), 72 ha de fruiterars (40 de presseguers, 28 d’albercoquers i 2 de pereres) i 1 ha destinada al conreu de cereals. La ramaderia (134 caps d’ovins i menys de 10 caps de cabrum i i d’equins) complementa l’agricultura. La indústria s’ha beneficiat del veïnatge de Perpinyà: la fabricació d’embalatges i la indústria del moble, a més d’empreses de construcció, són les activitats més arrelades del sector. El poble (3 982 h agl [1982]; 60 m alt) és situat a la dreta de la Tet, aigua amunt de l’aglomeració perpinyanesa, al voltant de l’església parroquial. L’actual terme era dividit a l’edat mitjana en el Soler d’Amunt, la jurisdicció del qual pertanyia al bisbe d’Elna, i el Soler d’Avall, de la jurisdicció del vescomte d’Illa i de Canet. La població ha crescut molt ràpidament sota la influència de Perpinyà. Dins el terme es conserven les restes de l’antic castell del Soler, igualment a la dreta de la Tet, aigua avall del poble, amb la capella de Santa Eugènia i la masia i antic monestir de l'Eula.