El Soto

Caseria del municipi d’Ademús (Racó), a la dreta del Túria, al NE de la vila.