el Toro

Despoblat del municipi de Benimuslem (Ribera Alta).