El Tres de Maig de 1808

Els afusellaments de La Moncloa

El Tres de Maig de 1808

Museo Nacional del Prado

Pintura a l’oli (2’66 X 3’45 m; Madrid, Museo del Prado) feta el 1814 per Francisco Goya.

Representa els afusellaments per part de les tropes franceses d’un grup de madrilenys que resistien l’ocupació. Fa parella amb El Dos de Maig a la Puerta del Sol (Prado), i l’autor els féu potser per tal de fer oblidar al règim de Ferran VII el seu ambigu col·laboracionisme amb Josep Bonaparte. Cal considerar l’obra com una renovació absoluta del quadre d’història, la irrupció en l’art d’un realisme sagnant i d’una llibertat tècnica sense precedents que obre el camí no sols al Romanticisme —especialment el francès— sinó a tota la pintura moderna.