El Trocadero

Posició fortificada que defensava la ciutat de Cadis.

La nit del 30 al 31 d’agost de 1823 sofrí l’anomenat assalt d’El Trocadero per part de les tropes franceses del duc d’Angulema (els Cent Mil Fills de Sant Lluís), que ocuparen la ciutat de Cadis, últim reducte dels constitucionalistes, i hi restauraren el poder absolutista de Ferran VII.