Elara

Petit satèl·lit de Júpiter, descobert el 1905 per C.D. Perrine.

Té un diàmetre d’uns 80 km, un període de revolució al voltant de Júpiter d’uns 260 dies, i l’òrbita té un semieix major de 1 174×104 km.