Elat

Ciutat d’Israel, al nord del golf d’‘Aqaba, a l’extrem meridional del país.

El seu port constitueix l’única sortida d’Israel cap a la mar Roja. És un important centre comercial i miner (jaciments de coure des d’on surt l’oleoducte de petroli cap a Haifa), i un centre turístic: estació balneària.