elateri

m
Botànica

Càpsula de les lletereses i altres euforbiàcies els carpels de la qual se separen en la maduresa.