Elbrus

El’brus (translit)

L'Elbrus

twiga269 ॐ FEMEN (CC BY-NC 2.0)

Volcà apagat de la serralada lateral del Gran Caucas, Rússia (5.642 m).

És el pic més alt d’Europa.