electrocutar

tr
Dret penal

Aplicar la pena d’electrocució.