Electroquímica de Flix

Electroquímica de Flix

© Fototeca.cat

Empresa constituïda a Flix el 1897 amb capital alemany procedent de Chemische Fabrik Elektron i Elektrizitäts AG per a la fabricació de productes químics, especialment clorur de calci i altres derivats del clor o de la sosa càustica.

Tingué el sosteniment financer de la companyia Ehinger de Basilea. L’any 1904 començà la col·laboració amb la Cros, que es convertí posteriorment en accionista majoritària. Adquirí la mina Andresita de lignit, de Mequinensa, salines a Almeria i la producció a les de Torrevella. Patí dificultats durant la guerra civil de 1936-39, especialment durant la batalla de l’Ebre. Reconstruïda el 1941, durant la Segona Guerra Mundial i anys posteriors fou sotmesa a controls aliats rigorosos per raó dels seus capitals alemanys. El 1973 fou absorbida per Cros.