electroscopi

electroscopio (es), electroscope (en)
m
Electrònica i informàtica

Instrument per a constatar la presència d’electricitat estàtica en un cos i determinar-ne el signe.

El tipus més senzill és l'electroscopi de fulles, format per dues làmines molt primes d’or o d’alumini suspeses i fixades a una peça metàl·lica acabada en una bola. En acostar un cos electritzat a aquesta bola, les làmines se separen.