elementarisme

m
Art

Moviment dissident del neoplasticisme.

Fou promogut per Theo van Doesburg amb la publicació a De Stijl (1926) d’un article on exposava les seves divergències amb el dogmatisme del neoplasticisme de Mondrian i defensava l’ús de la composició diagonal de l’angle recte, que fins aleshores havia estat limitat a la composició horitzontal-vertical.