Elena Romero Barbosa

(Madrid, 7 de novembre de 1907 — Madrid, 2 d’abril de 1996)

Pianista, compositora i directora d’orquestra castellana.

A Barcelona, estudià piano amb Frank Marshall i composició amb Ricard Lamote de Grignon; i a Madrid, composició amb Joaquín Turina, Julio Gómez i Manuel Lopez Varela i direcció amb Ataúlfo Argenta. Realitzà altres estudis a Friburg, Breslau i Heidelberg, i a París tingué com a mestre Salvador Bacarisse. Feu concerts de piano a tota la Península i a l’estranger, i fou la primera dona espanyola directora de grans orquestres simfòniques, com l’OCB i l’Orquestra Simfònica de la RTVE. Rebé, entre d’altres, un premi de la BBC per Ensayo para orquesta sobre dos canciones sudafricanas i fou guardonada amb el premi Pedrell pel ballet de caràcter nacionalista Títeres. La seva obra posseeix, com a trets més distintius, la modernitat de la seva generació, un nacionalisme heretat de Falla i Turina, un expressionisme atonal —evident sobretot en Preludio, fugueta y rondó— i un impressionisme debussinià palès en moltes de les seves peces per a piano.