eleuterozous

m
pl
Zoologia

Subembrancament d’equinoderms integrat per individus lliures, mancats de peduncle, amb l’anus generalment oposat a la boca, la qual és gairebé sempre a la part inferior de l’animal.

Els eleuterozous comprenen quatres classes: els holoturioïdeus, els asteroïdeus, els ofiuroïdeus i els equinoïdeus.