Elias James Corey

(Methuen, Massachusetts, 12 de juliol de 1928)

Químic nord-americà.

Graduat (1948) i doctorat al MIT (1950), del 1951 al 1959 fou professor a la Universitat d’Illinois, i des del 1953 a la Universitat de Harvard. Ha realitzat importants treballs de recerca en química orgànica teòrica i estructural, en síntesi orgànica i en estereoquímica. S'ha destacat en la sistematització de la síntesi orgànica i ha estat distingit amb diversos premis científics, entre els quals cal destacar el premi Wolf de química (1986) i el premi Nobel (1990).