Elie Wiesel

(Sighet, Romania, 30 de setembre de 1928 — Nova York, 2 de juliol de 2016)

Nom amb el qual és conegut l’escriptor jueu nord-americà d’origen romanès Eliezer Wiesel.

Nascut en una comunitat jueva de llengua ídix i immers en la tradició hassídica, a mitjan 1944 fou deportat pels nazis al camp de concentració d’Auschwitz i posteriorment al de Buchenwald amb el seu pare, la mort del qual, per fam i malaltia, presencià. Alliberat a l’abril del 1945, fou traslladat a França, on una organització jueva s'encarregà de la seva recuperació i reinserció. Estudià a la Sorbona (1948-52) i es dedicà al periodisme. El 1948, esdevingué corresponsal del diari israelià Yedioth Ahronoth a París. Encoratjat per François Mauriac, el 1958 publicà la seva memòria dels camps de concentració, La Nuit (originalment escrita en ídix), que a partir del procés d’Adolf Eichmann (1969) esdevingué una de les primeres i més difoses cròniques de l’Holocaust, a la qual seguiren (1958), L’aube (1960) i Le jour (1961), que formen una trilogia.

Més tard publicà una seixantena de llibres en francès i anglès, de diversos gèneres (reportatges, narracions, novel·les, assaigs, etc.) sempre entorn de l’Holocaust, del qual assumí un paper de testimoniatge públic, sovint amb fortes connotacions religioses. Hom pot esmentar-ne també The Town Beyond the Wall (1964), The Jews of Silence: A Personal Report on Soviet Jewry (1966), Legends of our Time  (1968, premi Médicis), A Beggar in Jerusalem (1970), Le testament d’un poète juif assassiné (1980), Le cinquième fils (1983) i les glosses centrades en la reflexió religiosa (Signes d’èxode, 1985; Job ou Dieu dans la tempête, 1986, etc.). Naturalitzat nord-americà el 1963, fou professor d’estudis judaics al City College de Nova York en 1972-76, i aquest darrer any fou nomenat catedràtic de ciències humanes a la Universitat de Boston. Fou també president fundador de l’Elie Wiesel Foundation for Humanity (1988) i de l’Holocaust Memorial Council de Washington (1993). El 1986 rebé el premi Nobel de la pau i, entre molts altres guardons, la Medalla Presidencial de la Llibertat dels Estats Units (1992).