Elies

(?, segle XII — ?, segle XII)

Canonge de Roda de Ribagorça que, sota les indicacions del bisbe Jofré, vers el 1138 escriví la vida de l’antecessor d’aquest, sant Ramon Guillem, i molt probablement també el seu ofici litúrgic, ple de dades biogràfiques.