Elies

(?, segle IX aC — ?, segle IX aC)

Profeta d’Israel.

En temps d’Acab es destacà per la lluita a favor del culte de Jahvè contra el de Baal. El llibre dels Reis el presenta integrat en la política del seu temps i el fa autor de fets meravellosos (entre els quals la seva desaparició damunt d’un carro de foc), la qual cosa ha fomentat la creença popular (recollida en el mateix evangeli) que Elies no ha mort i que ha de tornar a la terra. Malaquies el lligà també amb el precursor del Messies.