Elies Levita

(Neustadt, 1469 — Venècia, 1549)

Gramàtic i escriptor hebreu.

Residí a Itàlia, protegit del cardenal Edigi de Viterbo, al qual ensenyà la llengua hebrea i per al qual copià diversos manuscrits. Publicà el Massoret ha-Massoret (1358) i també moltes obres sobre qüestions gramaticals. Estudià la càbala, i, al final de la seva vida, reclòs en el ghetto de Venècia, publicà la novel·la judeoalemanya Bovo-Buch.