Elionor d’Anglaterra

(Domfront, Normandia, 1162 — ?, 1214)

Reina de Castella, filla d’Enric II i de la duquessa Elionor d’Aquitània.

Fou casada el 1170, a Tarassona, amb Alfons VIII de Castella, a qui aportà en dot el ducat de Gascunya. Fundà el reial monestir de Las Huelgas, a Burgos, on fou soterrada.