Elisabet

Isabel

(?, ? — ?, ?)

Parenta de Maria, mare de Jesús, i muller de Zacaries, del qual tingué Joan Baptista.

La seva festa se celebra el 5 de novembre.