Eliza Orzeskowa

(Milkowsszczyzna, Grodno, 1814 — Grodno, 1910)

Novel·lista polonesa.

Fervent defensora del seu país, en les seves obres apareixen tots els ambients i problemes socials d’aquest. Així Marta (1870) és de caire feminista, el tema jueu apareix a Eli Makower (1874) i Meir Ezofowicz (1878), els ambients rurals a Nad Niemen (‘Sobre el Niemen’, 1887) i Cham (‘El pagerol’, 1889) i els ambients burgesos a Dwa Bieguny (‘Dos pols’, 1892).