els Andromèdids

Eixam de meteors que s’esdevé durant el mes de novembre i que hom ha associat al cometa Biela.