els Dioscurs

Διόσκουροι (el)

Nom donat als bessons Càstor i Pòl·lux, fills de Leda, la qual, la mateixa nit que s’uní amb Zeus, ho feu també amb el seu marit humà Tíndar; fruit d’aquestes dues unions nasqueren dues parelles de bessons, Pòl·lux i Helena, fills del primer, i Càstor i Clitemnestra, fills del segon.

La llegenda fa els Dioscurs partícips de l’expedició dels argonautes. Venerats també a Roma, hom els dedicà un temple.