els Grans Llacs

Great Lakes (en)

Conca lacustre situada entre el Canadà i els EUA, distribuïda entre cinc grans llacs: Superior, Michigan, Huron, Erie i Ontario.

Excepte el Michigan, que pertany exclusivament als EUA, els altres quatre tenen la línia divisòria fronterera aproximadament per la meitat. Llur origen, quaternari, és degut a les morenes frontals, que restaren formant una barrera. Són situats a diferents nivells, i es comuniquen entre ells per mitjà de ràpids i de cascades que han estat modificats per l’home, que hi ha construït rescloses i canals i els ha convertits en una important via de navegació comercial. Entre els llacs d’Erie i Ontario hi ha les famoses cascades del Niàgara. Els llacs es comuniquen amb l’Atlàntic pel riu Sant Llorenç. Els ports més importants són Rochester, Chicago, Toledo, Detroit, Cleveland, Buffalo, Duluth i Toronto, a través dels quals hom transporta ferro, carbó, petroli, cereals, productes de granja, etc. Hi és important la pesca, fins i tot sota el glaç.