Els Marges

Revista quadrimestral de llengua i literatura, fundada a Barcelona el 1974 per Joaquim Molas.

Publica treballs d’investigació, de crítica i de creació literàries, preferentment sobre temes catalans. Se centra bàsicament en l’època contemporània, tot i que inclou també estudis sobre temes de l’època moderna i fins de la medieval. Dedicada amb preferència a l’estudi de la llengua i la literatura catalanes, sovint publica traduccions al català de textos cabdals de la crítica i de la lingüística internacionals. Dirigida pel mateix Molas fins el 1991, després passà a ser codirigida per Jordi Castellanos i Josep Murgades, i aquest darrer assumí en solitari el càrrec a la mort de Castellanos (2012). De l’equip de redacció inicial n’eren membres, a més dels esmentats, Josep Maria Benet i Jornet i Enric Sullà. Posteriorment, s’hi incorporaren, entre d’altres, Manuel Jorba, Josep Maria Nadal, Joan Argenter, Josep Maria Balaguer, Marina Gustà, Víctor Martínez-Gil. Maria Pilar Perea i Neus Real. Fins el 2003 fou publicada per Curial Edicions Catalanes i des d’aquest any és publicada per L’Avenç.

Malgrat el seu caràcter predominantment acadèmic, ha publicat alguns textos que han repercutit en una certa controvèrsia pública, molt especialment Una nació sense estat, un poble sense llengua? (també conegut com Manifest d’Els Marges), del 1979, en què es qüestionava que el marc autonòmic del postfranquisme pogués aturar la tendència a la substitució del català pel castellà, i l’article crític del 1998 a propòsit de la publicació del Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans.