els Masos

Municipi del Conflent, al sector més baix de la comarca, al S de la vall de la Tet i a l’W del riu de Llescó, que limita el terme amb el de Prada.

L’economia és exclusivament agrícola. Els conreus aprofiten la xarxa de canals derivats de la Tet, i la superfície conreada inclou arbres fruiters (presseguers, pomeres, pereres, albercoquers i cirerers), vinya i hortalisses, a més de pastures i farratge. La ramaderia és integrada per bovins, ovins i equins. Hi ha una cooperativa vinícola. El terme també té una funció de segona residència. El poble és centrat per l’església parroquial (Sant Just i Sant Pastor) i constitueix, amb el nom de Llonat, un dels tres barris on s’agrupa la població del municipi. Els altres són Lloncet i Avellanet. El terme comprèn també el barri de la Sagristia o del Mas de la Sagristia i el vilar desaparegut de Favars.